CODART

Een online netwerk in optimale vorm

CODART is een internationaal netwerk van conservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. Op de site kunnen conservatoren en andere geïnteresseerden de meest complete informatie over Nederlandse en Vlaamse kunst in musea wereldwijd vinden. Bovendien wil de site stimuleren dat zij in contact met elkaar komen. CODART is al meer dan tien jaar vaste klant bij Occhio.

Uitgangspunten

Voor CODART stond de vraag centraal: ‘Hoe maken we aan de buitenwereld zichtbaar dat wij een netwerk zijn?’. Hierbij gaat het om de verbindingen tussen musea, tentoonstellingen en conservatoren, zowel onderling als alle mogelijke dwarsverbanden. Bovendien wilden ze het internationale aspect visueel maken; het netwerk verspreidt zich over de hele wereld. Daarnaast ondervonden ze bij de oude site een aantal problemen die ze graag opgelost zagen. Zoals het gedateerde CMS en backoffice, waardoor het toevoegen van content niet eenvoudig was en uitbreidingen van de site arbeidsintensief en dus kostbaar waren. Een ander probleem was de algehele uitstraling van de site, die hoognodig aan vervanging toe was. Qua design, maar ook qua weergave op de verschillende devices.

Onze oplossing

Netwerk staat centraal

Om het netwerk een centrale rol te geven in de website, staan de ingangen ‘conservatoren’, ‘tentoonstellingen’ en ‘musea’ centraal op de homepage. Eenmaal gekozen voor een bepaalde ingang, geven de iconen rechtsonder ieder item de verbanden weer. Met een ‘tooltip’ wordt getoond aan welke tentoonstellingen deze curator heeft meegewerkt, bij welk museum hij/zij werkt en in welke nieuwsberichten diegene genoemd wordt. Elk van deze omschrijvingen zijn weer links, die zorgen voor de dwarsverbanden binnen de site en zo het netwerk tastbaar maken.

Dennis Driessen - CODART

Dankzij de scrummethode en het projectteam van Occhio bleef je als product owner erg nauw betrokken bij de ontwikkeling van de site en was er voldoende de mogelijkheid om het proces te sturen. Het werken in sprints vergde enige voorkennis – waar Occhio ruim voldoende uitleg over geeft – maar geeft een snel en overzichtelijk resultaat.

Wil je meer weten?

 • Reinder Stolte

  Bel of mail met Reinder voor vragen over nieuwe projecten, offertes, onze werkwijze of een eerste kennismaking.


  Reinder

  E
  info@occhio.nl

  T
  020 – 261 95 42 (algemeen)