COC International

Ondersteuning van LHBTI-gemeenschappen over de hele wereld

COC streeft al sinds 1946 naar een wereld waarin iedereen zijn eigen potentie kan waarmaken, ongeacht geaardheid, genderidentiteit en geslachtsuitdrukking. De organisatie ondersteunt de LGBTI-beweging op nationaal en internationaal niveau door middel van coaching, training en financiering. COC Nederland had behoefte aan een internationale website (COC International). De reden hiervoor is dat ze online nog weinig zichtbaar is voor de internationale partners. Aan Occhio de taak om deze website te ontwikkelen.

Uitgangspunten

COC vroeg ons om een website te ontwikkelen voor COC International met dezelfde ‘look and feel’ als de website van COC Nederland. Een online platform bedoeld voor de samenwerkende partners en geïnteresseerden. Dit met als doel bezoekers te informeren en enthousiasmeren. En daarmee draagvlak te creëren onder het publiek.

Om de lezer te informeren en enthousiasmeren worden de partners aan het woord gelaten in de categorie ‘Stories of change'

Onze oplossing

In overleg met COC is gekozen om de website te ontwikkelen in WordPress. De site is vanuit het niets opgebouwd en is responsive, wat inhoudt dat de webpagina’s zich automatisch aanpassen aan het formaat van het scherm van een apparaat. Om de lezer te informeren en enthousiasmeren is gekozen de partners aan het woord te laten in de categorie ‘Stories of change’. Hierin staat centraal wat zij bereikt hebben. De website is ingericht op deze verhalen en biedt de lezer de mogelijkheid deze te rangschikken aan de hand van labels. Daarnaast komt de visie van COC International uitgebreid naar voren op de website, waarin de motivatie om sociale verandering teweeg te brengen leidend is. Er is daarbij gekozen voor rustige vormgeving en heldere navigatie. COC International spreekt met deze website een breed publiek aan en laat met heldere navigatie de lezer snel de juiste informatie vinden.

Wil je meer weten?

 • Reinder Stolte

  Bel of mail met Reinder voor vragen over nieuwe projecten, offertes, onze werkwijze of een eerste kennismaking.


  Reinder

  E
  info@occhio.nl

  T
  020 – 261 95 42 (algemeen)