Design

Aan de basis van iedere website ligt een grafisch ontwerp. En aan de basis van het ontwerp staat een interaction design. Zonder een gebruiksvriendelijke opzet met ontwerp voor de interactie tussen gebruiker en applicatie bestaat er geen goede website. Want hoe mooi ook, als de gezochte informatie niet (goed) vindbaar is, mist de webapplicatie of site zijn doel. Bij Occhio denken we vanuit de gebruiker en de techniek die voorhanden is. En van daaruit volgt de rest.

Empathy map & customer journey

Voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke bouw van een website of webapplicatie is het belangrijk om grondig voorwerk te doen zodat eenmaal begonnen met de sprints bij een scrumproject de vaart erin kan blijven. Dat is van groot belang omdat er een korte doorlooptijd is per sprint. Alles wat voor die tijd uitgedacht, afgestemd en vormgegeven kan worden scheelt ontwikkeltijd tijdens de sprint. Zo kan de focus tijdens de sprints zoveel mogelijk liggen op de technische ontwikkeling en vormgeving.

Empathy map

Wij vinden het dan ook altijd belangrijk om allereerst de doelgroepen en online strategie in kaart te brengen, waarvoor we bij Occhio altijd gebruikmaken van een strategische sessie m.b.v. de empathy map methode. Doel van deze sessie is samen met het projectteam de strategie achter de website te bespreken en eenduidigheid te bereiken op vragen als: Wat moet men zien/vinden/ervaren als ze op de website terechtkomen? Wat is de belangrijkste doelstelling van de site? Welk imago en uitstraling hoort daarbij? Wanneer is de website een succes en wat moet het vooral ook niet zijn?

Persona’s en klantreis

Nadat deze en andere basale vragen besproken zijn, wordt de doelgroep middels de empathy map methode in kaart gebracht, want niets is belangrijker voor een succesvolle website dan aansluiting te hebben met de doelgroep. Nog te vaak wordt hier te snel aan voorbij gegaan bij ontwikkeling van een websiteconcept, omdat de doelgroep dan wel al benoemd is, en ieder daar wel ‘zijn idee bij heeft’. Te vaak blijkt dat een verkeerde aanname. Het begint met het verplaatsen in en denken vanuit de doelgroep.

Dat lukt het beste door een uitgebreid doelgroepprofiel (persona’s) op te stellen – waarbij nagedacht wordt over wat deze personen denken, zien, zeggen, doen, voelen en horen – en de customer journey – hoe reist de klant door de website op zoek naar zijn/haar doel? Resultaat bestaat verder o.a. uit persona’s, gebruikersrollen en een contentplan.

Neem contact op met Reinder als je meer wilt weten over empathy map & customer journey.