Blog

Scrum in een notendop (dit is wat je in ieder geval moet weten)

02-03-2015

 1. Scrum

Heb je nog nooit gehoord van scrum? Of heb je wel gehoord over scrum, maar weet je niet precies wat het inhoudt? Dit is wat je MOET weten om scrum te kennen. Kort, krachtig. En alles wat je nodig hebt om te begrijpen waar het over gaat.

agile-manifesto-sample Een deel van het Agile Manifesto - www.agilemanifesto.org

 

Het Scrumteam

Meer over deze drie rollen lees je in de blog Scrum & de teamrollen product owner, scrum master en development team.

 • Bij een scrumproject is er altijd een product owner. De product owner, de aangewezen persoon vanuit de opdrachtgever, is verantwoordelijk voor het succes van het product. De product owner maakt de eindbeslissingen en heeft ook dat mandaat vanuit zijn eigen organisatie. De product owner vertegenwoordigt alle belanghebbenden (de belanghebbenden heten stakeholders).
 • Er is een scrummaster, de aangewezen persoon vanuit de uitvoerende organisatie - het internetbureau dus - die zorgt dat de scrumregels op de juiste wijze worden toegepast. De scrummaster werkt faciliterend en ondersteunend en zorgt dat iedereen binnen het scrumteam optimaal kan werken aan zijn eigen (deel)taak om het eindproduct tot een succes te maken.
 • Er is een team, het developmentteam - bestaande uit minimaal een front end developer, een back end developer (programmeur), een (interaction) designer - dat zelfsturend is en zelfstandig de website of webapplicatie ontwikkelt van kop tot staart.

Scrummen in sprints

De sprint wordt verder uitgebreid beschreven in de blog Websites ontwikkelen via scrum methode – deel 2: de sprint.

 • Een scrumproject wordt uitgevoerd in sprints. Sprints zijn korte werkblokken, ook wel iteraties genoemd;
 • Een sprint duurt twee weken en begint op een vaste dag en eindigt op een vaste dag;
 • De sprints kunnen het beste aaneengesloten uitgevoerd worden;
 • Als alle vooraf geplande sprints afgerond zijn, is het product gereed.

De eisen en wensen

 • De eisen en wensen die er zijn worden geformuleerd in zogenaamde user stories;
 • Een user story, of simpelweg 'story', beschrijft de wens of behoefte die vervuld dient te worden en gebeurt in de vorm van "als een [de gebruikersrol] wil ik [de wens], zodat [het voordeel]";
 • Alle stories, of eisen en wensen dus, worden bijgehouden in de product backlog - simpelweg het overzicht - en deze zijn gesorteerd op prioriteit;
 • De product owner beheert de product backlog;
 • De uit te voeren stories worden per sprint vastgelegd in de sprint backlog.

Het scrumproces

Het verschil tussen de traditionele (watervalmethode) en scrum? Lees er hier meer over.

 • Een sprint begint altijd met een sprintplanning. Tijdens de sprintplanning worden de stories bepaald die in de sprint uitgevoerd zouden moeten worden en wordt er per story een inschatting van de werkzaamheden gemaakt, zodat duidelijk wordt welke stories in ieder geval uitgevoerd kunnen worden;
 • De voortgang van de sprint wordt bijgehouden in de burn down chart. In dit overzicht kun je zien welke uren op welk moment besteed zijn en welke stories dan afgerond zijn;
 • Een story is afgerond als deze voldoet aan de definition of done. Deze DoD is de afspraak, of zijn de afspraken, tussen product owner en team waarin duidelijk is wanneer iets is afgerond. Done is dan: het moment dat het onderdeel in productie genomen kan worden door de opdrachtgever (of door ons wordt opgeleverd);
 • Iedere dag wordt er een daily standup gehouden waarbij het scrumteam de werkzaamheden met elkaar doorneemt - wat is af, wat moet er nog gedaan worden, zijn er issues?
 • Een sprint eindigt met de sprint demo, of kortweg demo genoemd. Er wordt ook wel over sprint review gesproken;
 • Na de demo is er altijd een sprint retrospective, een kort moment waarin even procesmatig stilgestaan wordt bij de dingen die goed gingen en zaken die beter kunnen aankomende sprint.

De belangrijkste principes

Het agile manifesto dat is opgesteld in 2001 bevat vier belangrijke principes, te weten:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie;
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Zo, nu weet je alles wat je minimaal moet weten om te kunnen scrummen. Ga je met ons aan de slag? Dan nemen we je uiteraard stap voor stap mee in dit proces. En je zult het zeker heel effectief en vooral ook erg leuk vinden.

Wil je meer weten?

 • Bel of mail met Cees voor vragen over nieuwe projecten, offertes, onze werkwijze of een eerste kennismaking.


  Cees

  E
  info@occhio.nl

  T
  020 – 261 95 42 (algemeen)