Blog

Scrum & de teamrollen product owner, scrum master en development team

14-02-2015

 1. Scrum

Met de scrummethode werk je heel effectief en intensief met het hele team (opdrachtgever en webbouwer) samen aan het product, de website of applicatie. Belangrijkste uitgangspunten bij scrum zijn:

 • mensen en hun interactie zijn belangrijker dan processen en tools;
 • werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie;
 • samenwerking met de gebruikers is belangrijker dan contractonderhandelingen;
 • tegemoetkomen aan voortschrijdend inzicht is belangrijker dan werken volgens het vooraf bepaalde plan.

In deze blog geef ik een beknopt overzicht van de drie belangrijkste rollen die er zijn binnen een scrumteam, namelijk die van de product owner, de scrum master en het development team, kortweg team genoemd.

scrum

De product owner

De product owner, altijd iemand aangewezen binnen de organisatie van de opdrachtgever, vervult 2 belangrijke functies. Zij of hij is verantwoordelijk voor wat het resultaat zal zijn. Vragen zoals 'wat moet het product precies zijn' en 'wat mag de investering hiervoor zijn', maar ook 'met welke deadline hebben we te maken', liggen bij deze rol. Daarnaast vertegenwoordigt de product owner alle belanghebbenden in het project - die noemen we de stakeholders. Meest voor de hand liggende stakeholders zijn bijv. het management of de directie die de opdracht uitzet, maar vergeet zeker ook niet de gebruikers of andere belangengroepen die de product owner moet vertegenwoordigen. De tweede functie van de product owner is dus om te zorgen dat de eisen, vertaald in user stories, op prioriteit worden ingeschat en gesorteerd. De verzameling van user stories gerangschikt op prioriteit noemen we overigens de product backlog. De rol van product owner is een intensieve, waarbij je meerdere keren per week met het project bezig bent. In een volgende blog zal ik uitgebreid stilstaan bij deze rol in het scrumproject.

De scrum master

Naast de product owner is er de scrum master: de webbouwer - wij als Occhio dus. De rol van de scrum master is simpel. Of beter gezegd, simpel te verwoorden (want simpel werk is het niet): namelijk zorgen dat scrum goed wordt uitgevoerd.

Scrum is geen stap voor stap voorgeschreven how-to-do-it methode, maar een framework dat je helpt inzicht te krijgen in wat je moet doen - je moet dus zelf kiezen hoe je scrum toepast in een specifieke situatie

Binnen het framework dat scrum biedt moet de scrum master zorgen dat er gewerkt wordt volgens de paar spelregels die er zijn (zie ook mijn eerdere blog over de vergelijking tussen software ontwikkeling en rugby). De scrum master zorgt er verder voor dat obstakels en andere belemmeringen verwijderd worden, zodat product owner en team optimaal kunnen functioneren. Kortom het hele proces en de mensen in het team moeten zo soepel mogelijk lopen, mede dankzij de scrum master. De scrum master legt uit hoe scrum werkt en welke consequenties dit het met zich meebrengt, net zo vaak als nodig is tijdens een scrumproject. Proactief zijn is belangrijk naast die ondersteunende rol voor het team. De scrum master helpt bijvoorbeeld de product owner om een user story goed te verwoorden en om een developer de taken bij een story goed te definieren. Verder heeft de scrum master een belangrijke rol tijdens de sprint 0 (waarin o.a. product statement en product backlog opgesteld worden).

Het development team

het development team, of gewoon 'het team' bestaat uit de developers (front end - & back end developer(s), ontwerper en/of interaction designer) die het product - de website of webapplicatie - gaan maken. Zij doen het uitvoerende werk. Tijdens de sprint (2 weken) is het team volledig bezig met de ontwikkeling. Bij Occhio zijn dat meestal 3 tot 4 dagen per week voor het team. Het team zorgt ervoor dat de doelen die door de product owner worden gesteld voor een sprint gehaald worden en de bijbehorende stories uitgevoerd worden. Het team geeft zelf de schattingen af voor de werkzaamheden - de uitvoering van de user stories - en bepaalt met elkaar wie wat doet. Dat laatste is bij Occhio overigens vrij duidelijk omdat ieder een eigen expertise heeft. Maar dat wil niet zeggen dat er stricte scheiding is van taken: met elkaar komt het resultaat tot stand. Zo'n team is dan ook zelfsturend, zoals dat heet, en ieder heeft eigen verantwoordelijkheid voor zijn werk. Dat betekent dus ook overleg met de product owner als zaken anders moeten of dreigen te lopen. De scrum master heeft hier dus de faciliterende rol om het team aan te sporen die eigen verantwoordelijkheid goed uit te voeren. En juist doordat iedereen in het team eigen verantwoordelijkheid heeft en zelfsturend is, is het zo leuk om te scrummen. Wil je meer weten over het proces van een sprint en hoe de drie rollen tot uitvoering komen, lees dan onze andere blogs over scrum.

Wil je meer weten?

 • Bel of mail met Cees voor vragen over nieuwe projecten, offertes, onze werkwijze of een eerste kennismaking.


  Cees

  E
  info@occhio.nl

  T
  020 – 261 95 42 (algemeen)