Uitganspunten

SGS Searchopleidingen maakt onderdeel uit van SGS, een toonaangevend internationaal bedrijf op het gebied van inspectie, verificatie, testen en bedrijfscertificering.

Ze werkten met een niet gebruiksvriendelijke website, waardoor het merendeel van inschrijvingen telefonisch werd afgehandeld. Bovendien was de site door veranderingen in de bedrijfsstructuur niet meer up-to-date. SGS Searchopleidingen vroeg ons een site te ontwikkelen die past bij de huisstijl van SGS, die simpel is in gebruik voor (potentiële) klanten en die de backoffice ontlast door processen te automatiseren.

De aanpak

We hebben voor deze website een bestaande webshop als basis gebruikt en hier maatwerk aan toegevoegd. Voor de voorkant van de website hebben we op maat een thema ontwikkeld en zelfs de hele salesfunnel aangepast, met ons eigen Occhio starterthema als basis.

Naast de gebruikelijke koppelingen is er een koppeling gemaakt met het boekhoudsysteem en het CRM, waarbij vooral die laatste koppeling zeer uitgebreid was. We hebben hiervoor nauw samengewerkt met de betreffende externe partij, die op dat moment nog werkte aan de ontwikkeling van de webservice. Om snel wijzigingen in hun webservice op te kunnen pikken, hebben we gebruik gemaakt van een Composer library, waardoor wijzigingen automatisch verwerkt werden. Met wat extra aanpassingen aan de backend is het proces en de koppeling met elkaar gestroomlijnd.

Het was voor de medewerkers van Searchopleidingen van groot belang dat klanten online hun inschrijvingen konden opgeven. In nauw overleg is gekeken wat hiervoor de meest gebruiksvriendelijke oplossing was. Omdat er zich veel verschillende situaties voordoen, was het de kunst ervoor te zorgen dat het voor de klant helder blijft. Door het proces te integreren in de website en alle benodigde logica in de code af te handelen is dit gelukt.

Deel dit artikel via