Uitganspunten

CODART is een internationaal netwerk van conservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. Op de site kunnen conservatoren en andere geïnteresseerden de meest complete informatie over Nederlandse en Vlaamse kunst in musea wereldwijd vinden. Bovendien wil de site stimuleren dat zij in contact met elkaar komen. CODART is al meer dan tien jaar vaste klant bij Occhio.

Voor CODART stond de vraag centraal: ‘Hoe maken we aan de buitenwereld zichtbaar dat wij een netwerk zijn?’. Hierbij gaat het om de verbindingen tussen musea, tentoonstellingen en conservatoren, zowel onderling als alle mogelijke dwarsverbanden. Bovendien wilden ze het internationale aspect visueel maken; het netwerk verspreidt zich over de hele wereld. 

Daarnaast ondervonden ze bij de oude site een aantal problemen die ze graag opgelost zagen. Zoals het gedateerde CMS en backoffice, waardoor het toevoegen van content niet eenvoudig was en uitbreidingen van de site arbeidsintensief en dus kostbaar waren. Een ander probleem was de algehele uitstraling van de site, die hoognodig aan vervanging toe was. Qua design, maar ook qua weergave op de verschillende devices.

De aanpak

Om het netwerk een centrale rol te geven in de website, staan de ingangen ‘conservatoren’, ‘tentoonstellingen’ en ‘musea’ centraal op de homepage van codart.nl. Eenmaal gekozen voor een bepaalde ingang, geven de iconen rechtsonder ieder item de verbanden weer. Met een ‘tooltip’ wordt getoond aan welke tentoonstellingen deze curator heeft meegewerkt, bij welk museum hij/zij werkt en in welke nieuwsberichten diegene genoemd wordt. Elk van deze omschrijvingen zijn  weer links, die zorgen voor de dwarsverbanden binnen de site en zo het netwerk tastbaar maken.

Deel dit artikel via