Uitganspunten

COC streeft al sinds 1946 naar een wereld waarin iedereen zijn eigen potentie kan waarmaken, ongeacht geaardheid, genderidentiteit en geslachtsuitdrukking. De organisatie ondersteunt de LGBTI-beweging op nationaal en internationaal niveau door middel van coaching, training en financiering. COC Nederland had behoefte aan een internationale website (COC International). De reden hiervoor is dat ze online nog weinig zichtbaar is voor de internationale partners. Aan Occhio de taak om deze website te ontwikkelen.

COC vroeg ons om een website te ontwikkelen voor COC International met  dezelfde ‘look and feel’ als de website van COC Nederland. Een online  platform bedoeld voor de samenwerkende partners en geïnteresseerden. Dit  met als doel bezoekers te informeren en enthousiasmeren. En daarmee  draagvlak te creëren onder het publiek.

De aanpak

In overleg met COC is gekozen om de website te ontwikkelen in WordPress. De site is vanuit het niets opgebouwd en is responsive, wat inhoudt dat de webpagina’s zich automatisch aanpassen aan het formaat van het scherm van een apparaat. Om de lezer te informeren en enthousiasmeren is  gekozen de partners aan het woord te laten in de categorie ‘Stories of change’. Hierin staat centraal wat zij bereikt hebben. De website is  ingericht op deze verhalen en biedt de lezer de mogelijkheid deze te rangschikken aan de hand van labels. 

Daarnaast komt de visie van COC  International uitgebreid naar voren op de website, waarin de motivatie  om sociale verandering teweeg te brengen leidend is. Er is daarbij  gekozen voor rustige vormgeving en heldere navigatie. COC International  spreekt met deze website een breed publiek aan en laat met heldere  navigatie de lezer snel de juiste informatie vinden.

Deel dit artikel via