Het voorjaar is begonnen! In plaats van binnen op de bank te zitten, wil iedereen er weer op uit. Als museum wil je deze mensen graag naar jouw museum trekken. Een goed moment dus voor conversieoptimalisatie om méér uit je website te halen.

Conversieoptimalisatie?

Conversie wil zeggen: de omzetting van bezoek aan je website naar een bepaald conversiedoel. Dat kan een aankoop zijn, maar bijvoorbeeld ook een aanmelding voor een nieuwsbrief. Met aanpassingen aan je site kan je mensen hiertoe verleiden en zo de conversie optimaliseren. Zo kan je met gerichte informatie bij een sitebezoeker twijfel wegnemen. Ook vormgeving, gebruiksgemak, snelheid, zelfs psychologie kan je inzetten om de conversie te verhogen. In dit blog noemen we een aantal tips waarmee je zelf aan de slag kan gaan. Oók als je geen museum bent is dit interessant en relevant!

Tip 1: Maak je website helder en overzichtelijk

 • Toon alleen informatie die op die plek écht relevant is. 
 • Bedenk per pagina het doel en maak hiervan een heldere call to action die de aandacht trekt. 
 • Gebruik lijstjes. Denk bijvoorbeeld aan een opsomming van de hoogtepunten van een museum of tentoonstelling.

Tip 2 Neem mensen mee in je verhaal

 • Mensen denken in beelden. Door een tekst verhalend te omschrijven, help je ze bij het vormen van beelden. 
 • Toon beelden. Beelden van het onderwerp, maar bijvoorbeeld ook een voorproefje van een tentoonstelling. 
 • Wees concreet; kies een hoofdpersoon, refereer aan gebeurtenissen (in heden of verleden), noem de fysieke plek waar het zich afspeelde, schets een beeld van de tijd. 
 • Gebruik spreektaal en spreek de bezoeker persoonlijk aan.

Tip 3 Wijs je sitebezoekers goed de weg

 • Veel bezoekers komen met een specifieke vraag waar ze direct antwoord op willen hebben. Speel hierop in. 
 • Zorg voor een duidelijke navigatiestructuur, waarbij je vanuit de gebruiker hebt gedacht, niet vanuit de organisatiestructuur. 
 • Bepaalde onderwerpen worden meer gezocht dan andere. Je zou hier bijvoorbeeld toptaken van kunnen maken, een serie snelkoppelingen naar de meest gebruikte taken van bezoekers.

Tip 4 Neem obstakels weg

 • Maak het makkelijk, houd het simpel en overzichtelijk. Hoe meer gegevens je mensen vraagt in te vullen bij een aankoop, hoe eerder ze afhaken. 
 • Wees duidelijk en manage de verwachtingen. Geef aan hoeveel stappen ze (nog) moeten doorlopen bij aanmelding. 
 • Komen er administratiekosten bij? Vermeld dat op voorhand, niet pas na invullen van het hele formulier.

Tot slot

Door Google Analytics in te zetten, kan je testen of aanpassingen succesvol zijn en of doelen al dan niet behaald worden. Met A/B testing kan je dit nog beter meten.

Wil je dieper ingaan op conversieoptimalisatie? Lees dan eens over de principes van Cialdini, uit zijn wereldberoemde boek The Psychology of Persuasion. Er zijn heel veel blogs te vinden waarin een samenvatting wordt gegeven, zoals deze:
Zes beïnvloedingsstrategieën Cialdini
Cialdini's 7e principe van overtuigen

Deel dit artikel via